Koşullar&Şartlar

 1. TANIMLAR VE TARAFLAR

Bu koşullar ve şartlarda:

“Şirket”: tescil edilmiş şirket merkezi Hisarönü, Fethiye, Türkiye’de bulunan ve Türkiye Cumhuriyeti yasaları uyarınca kurulmuş olan Falcon Turizm Ltd.Şti.’dir.

“Biz” veya “Bize” ifadeleri, Şirket’e atıfta bulunmaktadır.

“Müşteri” ifadesi, ‘İlk Rezervasyon İsmi’ olarak depozitoyu ödemiş olan kişiye ve beraberindeki bir misafir olarak rezervasyonda adı verilmiş olan her bir kişiye atıfta bulunmaktadır.

“Siz”, Müşteri’ye atıfta bulunmaktadır.

 1. REZERVASYONLAR

Bağlayıcı bir sözleşme, sadece, Ödeme ve Onay altında ifade edildiği gibi, ya İlk Rezervasyon İsmi tarafından ya da açıkça bu kişi adına gereken depozito alındıktan sonra, Şirket, müşteriye bir rezervasyon onay faturası düzenlediği zaman, Şirket ve Müşteri arasında yapılmaktadır. Depozitonun ödenmesi üzerine, İlk Rezervasyon İsmi, bu koşulları ve şartları kendisi ve beraberindeki misafir olarak adlandırılan kişilerin her biri adına kabul etmiş olduğunu teyit etmekte ve onaylamaktadır.

 1. ÖDEME VE ONAY

Kiraya verilen konut için rezervasyonlar, %25 oranında, bir iade edilmez konaklama depozitosunun alınmasından sonra onaylanacaktır. %75 oranında nihai bir iade edilmez ödemenin kararlaştırılmış olan geliş tarihinin 12 hafta öncesinden, daha sonra olmayacak şekilde olması gerekmektedir ve vadesi geldiği zaman bunu size e-posta yoluyla hatırlatacağız. Eğer irtibat bilgileriniz değişir ise lütfen bizi bilgilendirmeyi unutmayınız. Eğer Müşteri planlanan geliş tarihinden, 3 aydan daha az önce rezervasyon yapar ise, bu rezervasyonlar sadece planlanan geliş tarihinden önce mümkün olduğunca hızlı bir şekilde ödenmesi gereken %100 oranında bir iade edilmez ödemenin alınmasının ardından onaylanacaktır. Belirtmek isteriz ki, vaktinde ya da doğru miktarda alınmamış olan herhangi bir ödeme olması durumunda, hâlihazırda alınmış olan herhangi bir ödeme(ler) gözetilmeksizin rezervasyonunuzu feshetme hakkını saklı tutmaktayız. Rezervasyonunuz için bize ödeme yapmak için kullanacağınız yöntem, rezervasyonunuzu yapma esnasındaki konumunuza bağlı olacaktır. Kredi kartı ile ödeme yapıldığı zaman iptal ücretleri uygulanacaktır ve bunlar, kullanılan karta göre değişiklik gösterecektir. Kurlar, İngiliz Sterlini olarak yayınlanmaktadır. Eğer farklı bir para birimi olarak ödeme yaparsanız, depozitonun ödenmesi esnasındaki resmi döviz kuru kullanılacaktır ve bu kur, ileriki depozitolara da uygulanacaktır.

 1. MÜŞTERİ TARAFINDAN İPTAL

Her tatilde olabileceği gibi, daima iptal etme ihtimali de mevcut olabilmektedir ve bizler, sizlere tam iptal teminatı olan kapsamlı bir tatil sigortası satın almanızı şiddetle önermekteyiz. Herhangi bir hatayı önlemek için, tüm ve herhangi iptalleri bize açık bir biçimde ve yazılı olarak göndermeniz zaruridir. Bu: aşağıdaki irtibat bilgileri kullanılarak faks, e-posta veya telefon yoluyla; [email protected] adresine e-posta yoluyla ya da 00 90 252 616 64 36 numaralı telefonu arayarak gerçekleştirilebilmektedir. Daha sonra söz konusu iptali tarafınıza yazılı olarak teyit edeceğiz ve size bir iptal numarası vereceğiz. Herhangi bir seyahat sigortası talebi için yardım talep ederseniz, ayrıca depozitoların ceza olarak kaybedilmiş olduğunu gösteren ilgili yazışmayı da size temin edebilmekteyiz. Hâlihazırda ödenmiş olan meblağlar iade edilmez; ancak, Müşteriler, iptalin alınmış olduğu tarihte tahsil edilmemiş olan herhangi bir ödemeden sorumlu olduklarının bilincinde olmalıdırlar (henüz ödenmemiş herhangi bir hizmet bedeli haricinde). Müşteriler ayrıca, transfer operatörleri gibi iştiraklerimizce/üçüncü taraflarca alınan herhangi bir iptal ücretinden de yükümlü olabileceklerinin bilincinde olmalıdırlar. Bu bilgiler alındığı zaman, sizi herhangi bir ek iptal ücreti hakkında da bilgilendireceğiz ve eğer gerekir ise, bu ücretler ile ilgili olarak derhal bizim yapmış olduğumuz masrafları karşılamanız gerekecektir.

 1. REZERVASYONUN TARİHİ YA DA AYRINTILARI HAKKINDA MÜŞTERİ TARAFINDAN YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Bir rezervasyonun ya tarihine ya da içeriğine (örneğin, misafirlerin sayısında değişiklik olması) yönelik herhangi bir değişiklik talebini onaylamak ya da reddetmek Şirket’in tamamen kendi takdirine bağlıdır çünkü bu durum, bizim tarafımızdan vaka bazında ele alınacaktır. Bütün depozitolar ve diğer ödemeler iade edilmezdir. E-posta yoluyla biz onaylayana kadar hiçbir iptal ya da değişiklik kabul edilmeyecektir. 9. Paragrafta ana hatlarıyla belirtilmiş olan durumlar haricinde herhangi bir sebeple Gökçe Gemile’den erken ayrılmayı tercih etmeniz halinde, tarafınıza hiçbir para iadesi yapılmayacaktır ve hiçbir alternatif tarih düzenlenmeyecektir.

 1. ŞİRKET TARAFINDAN YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE İPTALLER

6.1 Şirket, rezervasyonun tamamı veya bir kısmını değiştirme veya iptal etme hakkını saklı tutmaktadır. Şirket, herhangi bir değişiklik veya iptal konusunda Müşteri’yi makul bir şekilde mümkün olan en kısa sürede haberdar edecektir. Önerilen değişikliklerin, Şirket’in düşüncesine göre, ufak ya da büyük çapta olup olmamasına bağlı olarak daha sonra farklı koşullar uygulanacaktır.

6.2 Eğer önerilen değişiklikler, Şirket’in düşüncesine göre, ufak ise; Şirket, bu alternatif düzenlemeleri kabul edecek olan Müşteri’ye bedelsiz olarak alternatif, karşılaştırılabilir düzenlemeler sunacaktır.

6.3 Eğer değişiklikler, Şirket’in düşüncesine göre, büyük çapta ise; o halde Şirket, Müşteri’ye alternatif düzenlemeler sunacaktır ama Müşteri bu alternatif düzenlemeleri kabul etmek mecburiyetinde olmayacaktır.

6.4 Eğer 6.3 numaralı paragrafta belirtilen durumlarda bu gibi alternatif düzenlemeler sunulmaz ve Müşteri sunulan alternatif düzenlemelerin herhangi birini kabul etmez ise; o halde Müşteri, ilgili değişiklik(ler) hakkında Müşteri’ye 14 günlük tebliğ süresi içinde rezervasyonu reddedebilmektedir ve bu durumda Şirket rezervasyonu iptal edecektir.

6.5 Eğer Müşteri 6.3 numaralı paragrafta belirtilen durumlarda rezervasyonu reddeder ise; Müşteri tarafından tarafımıza ödenmiş olan bütün para iptal tarihinde, rezervasyon ile ilgili olarak Şirket’in makul masrafları düşülerek olarak Müşteri’ye geri ödenecektir.

6.6 Şirket hiçbir surette, bir iptale sebep olmayan bir değişiklik (maddi veya başka türlü olsa da olmasa da) halinde Şirket Müşteri’ye karşı herhangi bir maddi tazminattan sorumlu olmayacaktır. Bir iptal durumunda gerçekleşebilecek olan Şirket’in herhangi bir sorumluluğu, yukarıda belirtildiği gibi paraların iadesi ile sınırlı olacaktır. Şirket, Müşteri’nin yükümlülüğünü yerine getirmemesinden kaynaklanan herhangi bir iptalden sorumlu olmayacaktır.

6.7 İptal ile ilgili olarak yukarıda yer alan hükümler saklı kalmak koşuluyla; eğer Şirket Müşteri’nin Gökçe Gemile’deki kiracı davranışlarının Gökçe Gemile veya herhangi bir kısmı veya itibarı için kayıp, hasar veya zarara yol açmış olduğunu (veya yol açmasının muhtemel olduğunu) ya da diğer misafirlere karşı uygunsuz ya da düşüncesiz olduğunu (veya olmasının muhtemel olduğunu) -makul bir şekilde- düşünür ise Şirket Müşteri’ye sağlamak üzere sözleşmeye bağlı olarak yükümlü olduğu hizmeti veya hizmetleri iptal etme ve Müşteri’nin gecikmeksizin Gökçe Gemile’den ayrılmasını talep etme hakkını saklı tutmaktadır. Bu durumlarda, Şirket Müşteri’ye herhangi bir para iadesi yapmakla yükümlü olmayacaktır. Ayrıca, Müşteri Şirket’i herhangi bir kayıp, hasar veya zarardan ve bunlara karşı tazmin edecek ve zarar görmemesini (kendi ve çalışanları, iştirakleri ve acenteleri namına) sağlayacaktır.

 1. REZERVASYONUN BAŞKASINA SATILMASI/AKTARILMASI (ONWARD SALE/TRANSFER)

Gökçe Gemile’deki rezervasyonunuz, Şirket’in önceden yazılı muvafakati olmadan satılmamalı, ödül olarak verilmemeli, veya başka türlü yeniden tahsis edilmemeli veya aktarılmamalıdır. Bunun gibi her iznin, rezervasyonu nasıl pazarlayabileceğiniz ve tanıtımını yapabileceğiniz hususunda kısıtlamalar kapsayabilmektedir.

 1. ŞİRKETİN SORUMLULUĞU

8.1 Rezerve etmiş olduğunuz konaklamanın web sitesinde açıklandığı gibi sunulmuş olduğunu garanti üzere hiçbir sorumluluk kabul etmemekteyiz. Konaklamanızın herhangi bir kısmı, çalışanlarımızın veya acentelerimizin hatası dolayısıyla web sitesinde açıklandığı gibi temin edilmemiş ve bu durum tatil düzenlemelerinizi olumsuz olarak etkilemiş ise bunu kaydediniz.

Aşağıdaki 8.2 numaralı paragrafa tabi olarak; her durumda sorumluluğumuz, bizimle konaklamanız için bize sizin tarafınızdan ödenmiş olan bütün tutarın en fazla iki katı ile sınırlı olacaktır.

8.2 8.1 numaralı paragrafta yer alan hiçbir husus: bizimle olan konaklamanızın temininde istihdamları veya taahhütleri kapsamında -veya esnasında- hareket ederken çalışanlarımızın veya acentelerimizin ihmal içeren eylemleri ve/veya ihmalleri tarafından yol açılan ölüm, yaralanma veya hastalıklara yönelik sorumluluğumuzu hariç tutmayacak veya kısıtlamayacaktır.

8.3       Şüpheye mahal vermemek açısından Şirket, Şirket’in kontrolü dışında ve ötesinde olan Müşteri tarafından maruz kalınan kayıp veya yaralanmadan sorumlu olmayacaktır (bir başka servis sağlayıcı, havayolu, transfer şirketi, vs.’den kaynaklanan herhangi bir kayıp veya yaralanma dâhil, ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla). Bu gibi kayıp veya yaralanmayı karşılamak için Müşterilerimize uygun bir sigorta yaptırmalarını tavsiye etmekteyiz. Şirket, yukarıdaki koşullar ve şartlarda öngörülmesi haricindeki durumlarda herhangi bir ödeme yapmakla yükümlü olmayacaktır.

 1. MÜCBİR SEBEPLER

Bizler, Türkiye Cumhuriyeti hükümetinden ve seyahat etmekte olduğunuz ülkenin hükümetinden alınan resmi tavsiyeye göre hareket etmekteyiz. Savaş, terörizm veya özel bir hava olayı nedeniyle uçuş yasağı gerçekleşir ise veya hükümetiniz tarafından seyahatin güvenli olmadığı yönünde bilgilendirilirseniz; bu durumda, konaklamanızın ileriki bir tarihe ertelenmesi hususunda sizlere yardımcı olmak için çaba sarf edeceğiz. Eğer konaklamanızı ileriki bir tarihe yönelik olarak yeniden düzenlemek mümkün değil ise, rezervasyona ilişkin Şirket’in makul masraflar düşülerek iptal tarihinde bize Müşteri tarafından ödenmiş olan bütün paralar Müşteri’ye geri ödenecektir. Şiddetli bir hava olayı nedeniyle Gökçe Gemile’yi erken terk etmeye mecbur kalmanız durumunda, ileriki bir tarihte, kaybedilmiş olan günlerin sayısına eşdeğer olan en iyi alternatif tarihleri size sunmak için makul çaba sarf edeceğiz. Eğer savaş, terörizm veya şiddetli hava olayları hakkında herhangi bir tereddütünüz var ise lütfen bizimle irtibata geçin.

10. VERİ KORUMA

Bilgileriniz, Şirketimiz tarafından Türkiye Cumhuriyeti Veri Koruma Mevzuatı doğrultusunda muhafaza edilmektedir. Kanun gereği, sizin rızanız dışında hiçbir kişisel bilginizi pazarlama veya başka herhangi bir amaçla herhangi bir üçüncü taraf ile paylaşmamaktayız. Otomatik bir “onay” politikasına göre çalışmaktayız; bunun anlamı şudur ki, Villalarımızdan biri hakkında bizden bilgi talep etmeniz veya bir bilgi talebinde bulunmanız/rezervasyon yapmanız halinde sizi veritabanımıza eklemekteyiz ve ilgili promosyonlar, teklifler veya ilgi alanınıza girebileceğine inandığımız bilgiler hakkında zaman zaman sizinle irtibat kurmaktayız. Sizinle irtibat kurmamızı sonlandırmamızı istediğiniz zaman, tek yapmanız gereken bize [email protected] adresinden bir e-posta göndererek bize haber vermektir.

 1. SÖZLEŞMENİN BÜTÜNLÜĞÜ/DEĞİŞİMİ VE FERAGAT/TEFRİK

Bu koşullar ve şartlar, konu ile ilgili olarak Şirket ve Müşteri arasında mutabık kalınan bütün hususları ve anlaşmaları içermektedir ve buna ilişkin olarak taraflar arasında daha önceki herhangi bir açık veya zımni anlaşma ya da taahhütün yerine geçmektedir. Şirket, bu koşulları ve şartları zaman zaman modifiye etme hakkını saklı tutmaktadır ve Müşteri’nin rezervasyonu esnasında Müşteri tarafından temin edilmiş olan e-posta detaylarını kullanarak makul bir şekilde mümkün olan en kısa sürede Müşteri’yi herhangi bir değişiklik hakkında bilgilendirecektir. Tadil edilmiş olan koşullar ve şartlar, bu bilgilendirme tarihinden sonra başlayan herhangi bir Müşteri rezervasyonu için geçerli olacaktır. Bu paragraf uyarınca Şirket tarafından yapılmadığı ve Müşteri’ye bildirilmediği sürece bu koşullar ve şartların hiçbir başka değişimi, feragatı veya yürürlükten kaldırılması söz konusu olmayacaktır. Bu koşullar ve şartların herhangi bir kısmının herhangi bir geçerli yasa nedeniyle hükümsüz ya da uygulanamaz olması halinde, söz konusu kısım silinmiş olarak kabul edilecektir ve bu koşullar ve şartların geriye kalan hükümleri, tam olarak yürürlükte kalacaktır.

 1. GEÇERLİ KANUN VE YARGI YETKİSİ

Bu koşullar ve şartlar, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre uygulanacak ve yorumlanacaktır ve Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinin münhasır yargı hakkı ve yetkisine tabi olacaktır; ancak, Şirket Müşteri’nin vatandaşı olduğu, ikamet ettiği veya bir iş yerine sahip olduğu herhangi bir ülkenin mahkemelerinde Müşteri aleyhinde sözleşmeyi uygulamaya yetkili olacaktır.

ÖNEMLİ BİLGİLER

 • Misafirlerimizin Gökçe Gemile’de kaldıkları esnada diğer misafirlere karşı her zaman saygılı ve düşünceli olmalarını rica ederiz. Gökçe Gemile giyim kuralları misafirlerin ana plaj, asansör ve ortak erişim yolları ve patikaları dâhil Gökçe Gemile’nin bütün ortak kullanım alanlarında sağduyulu ve düşünceli bir biçimde giyinmelerini gerektirmektedir.
 • Misafirlerimizin villalarının içerisinde sigara içmemelerini rica ederiz. Villa bahçelerinde sigara içilmesine izin verilmekle birlikte, lütfen temin edilmiş olan küllükleri kullanınız ve izmaritleri bilinçli bir şekilde atınız. Bu talebi yerine getirmemeniz, bir temizlik ücreti ödemenize yol açabilmektedir. Villanın herhangi bir sigara yanığı, tütün kokusu ya da duman nedeniyle hasar görmesi yüzünden sonraki misafirler için uygun bir durumda olmaması hâlinde; Şirket suçu işleyen kişiden bir kira ödemesi talep etme hakkını saklı tutmaktadır. Gökçe Gemile’ye araba ile gelirken içmekte olduğunuz herhangi bir sigara aracın küllüğüne atılmasını rica ederiz ve her ne suretle olursa olsun lütfen sigaranızı pencereden dışarı atmayınız.
 • Asansör ve çevresindeki alanda sigara içmek, yangın riski nedeniyle daima kesinlikle yasaktır. Bu alanda sigara içmek yasalara aykırıdır ve herhangi bir ihlal halinde, ciddi çevresel sonuçlar meydana gelebilmektedir. Dolayısıyla, Şirket suçu işleyen kişi ile ilgili olarak koşullar ve şartlar bölümündeki madde 6.7’yi uygulama hakkını saklı tutmaktadır.
 • Lütfen koşullar ve şartları dikkatli bir şekilde okuyunuz. İlk depozitonuzun ödenmesi, koşullar ve şartlarımızın kabul edilmiş ve anlaşılmış olmasını teşkil etmektedir.
 • Lütfen ilk depozitonuzu ödemeden önce yukarıdaki ayrıntıları dikkatli bir şekilde kontrol ediniz ve herhangi bir hata hakkında bizi hemen bilgilendiriniz.
 • Bütün değişiklikler yazılı olarak bildirilmelidir ve değişikliklerin Şirket tarafından kabul edilmiş olduğunu teyit eden yazılı bildirime kadar hiçbir değişiklik kesin olarak teyit edilmemektedir.
 • %2.5 oranındaki hizmet ücreti hariç, tüm ödemelerin iade edilmez olduğunu lütfen göz önünde bulundurunuz.
 • Herhangi bir ekstra veya ödenmemiş olan meblağ, ayrılmadan önce veya sonra Şirket’e doğrudan ödenmelidir.
 • Yeni girişlerin 16:00’dan sonra olabileceğini ve çıkışların ise 12:00’den önce olabileceğini lütfen göz önünde bulundurunuz. Erken girişler ve geç çıkışlar, Gökçe Gemile yönetiminin takdirindedir ve ek bir ücrete tabi olabilmektedir.
 • Gökçe Gemile’nin gizlilik konsepti dolayısıyla, rezervasyonunuz bizim yazılı iznimiz olmadan her kim olursa olsun başkasına satılamaz, bir ödül veya bir ikramiye olarak verilemez veya aktarılamaz. Daha fazla bilgi için, lütfen şartlar bölümündeki madde 8’e bakınız.
 • Gökçe Gemile’de film ve fotoğraf çekimine sadece özel amaçlara yönelik olarak izin vermekteyiz. Öncesinde yazılı onayımız alınmadan her kim olursa olsun hiçbir profesyonel çekim veya fotoğraf çekimi yapılamaz.
 • Gökçe Gemile’de şahsi dronların kullanımı kesinlikle yasaktır.